Egwyddor 1.1: Pennu a rhestru peryglon posibl

Pennu a rhestru peryglon posibl

Beth yw ystyr hyn?

Mae peryglon posibl yn cynnwys pob perygl (peryglon biolegol, cemegol a ffisegol ac alergenau) y mae’n rhesymol disgwyl iddynt ddigwydd mewn cam penodol yn y broses.

Sut i gyflawni’r cam hwn

Defnyddiwch y diagram llif i lywio’ch gwaith. Ar gyfer pob cam a ddangosir yn y diagram, rhestrwch yr holl beryglon posibl y mae’n rhesymol disgwyl iddynt ddigwydd yn y cam hwnnw. Yn ddiweddarach (Egwyddor 1.2) bydd gofyn i chi ddisgrifio’r hyn a allai achosi’r perygl neu ffynhonnell y perygl.

Dylech gynnwys yr holl beryglon a all fod yn bresennol yn y deunyddiau crai, y peryglon a allai gael eu cyflwyno yn ystod y broses, a’r peryglon a allai gynyddu yn ystod cam yn y broses neu oroesi cam yn y broses.

I ddileu neu i leihau perygl, rhaid i chi gyfeirio at:

  • ddefnyddio’r data technegol ategol mewn ffordd dda
  • cyflwr y bwyd (Aw, pH, tymheredd)

Bydd angen i chi gyfeirio at Gam Paratoi C, "Cwmpas yr astudiaeth".