Polisi cwcis

Pan fyddwn ni’n darparu gwasanaethau, rydym am iddyn nhw fod yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Mae ein gwefan yn gosod ffeiliau bach (a elwir yn 'cwcis') ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n pori drwy'r wefan.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i:

  • fesur sut rydych chi'n defnyddio'r wefan fel y gellir ei diweddaru a'i gwella yn seiliedig ar eich anghenion
  • cofio'r hysbysiadau rydych chi wedi'u gweld fel na fyddwn yn eu dangos i chi eto

Ni ddefnyddir cwcis ar food.gov.uk i'ch adnabod yn bersonol.

Newid eich gosodiadau cwcis

Gallwch chi newid pa gwcis ar food.gov.uk rydych chi'n hapus i ni eu defnyddio.

Rhagor o wybodaeth am sut i reoli cwcis.

Cwcis ar MyHACCP 

Cwcis hollol angenrheidiol

SessionID

Enw: JSESSIONID a PHPSESSID Diben: fe'i defnyddir i gynnal sesiwn defnyddiwr anhysbys gan y gweinydd Yn dod i ben: ar ôl diwedd y sesiwn defnyddiwr

Enw: SESS [ID unigryw] Diben: caniatáu mewngofnodi a defnyddio'r gwasanaeth MyHACCP; yn hanfodol ar gyfer ymarferoldeb gwefan MyHACCP Yn dod i ben: 23 diwrnod

Neges cwcis

Enw: cookie-options, cookieconsent_dismissed Diben: fe’i defnyddir i gofio a wnaethoch chi glicio i dderbyn  cwcis dewisol ai peidio

Cloudflare

Enw: __cfduid Diben: wedi’i osod i nodi traffig gwe dibynadwy. Nid yw'n cyfateb i unrhyw enw defnyddiwr o fewn y rhaglen ar y we, ac nid yw'r cwci yn storio unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy. Yn dod i ben: 5 mlynedd

Rhagor o fanylion am y cwcis a osodwyd gan Cloudflare.

Cwcis sy'n mesur defnydd gwefan

Rydym ni’n defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio food.gov.uk. Rydym ni’n gwneud hyn er mwyn helpu i sicrhau bod y wefan yn diwallu anghenion y defnyddwyr ac i'n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw
  • faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar bob tudalen
  • sut rydych chi'n cyrraedd y wefan 
  • beth rydych chi'n ei glicio arno tra'ch bod yn ymweld â'r wefan

Nid ydym ni’n caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol.

Enw: _ga Diben: ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â food.gov.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen Yn dod i ben: 2 flynedd

Enw: _gid Diben: ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â food.gov.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen Yn dod i ben: 24 awr

Enw: _gat Diben: cael ei ddefnyddio i reoli cyfradd ceisiadau i ymweld â’r dudalen. Nid yw'r cwci hwn yn storio unrhyw wybodaeth defnyddiwr Yn dod i ben: mae'r gosodiadau dod i ben wedi'u gosod gan Google

Enw: _utma Diben: mae'n rhoi gwybod i ni os ydych chi wedi ymweld o'r blaen, felly gallwn gyfrif faint o'n hymwelwyr sy'n newydd i food.gov.uk neu i dudalen benodol Yn dod i ben: 2 flynedd

Name: _utmb Diben: gweithio gyda _utmc i gyfrifo faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar food.gov.uk ar gyfartaledd Yn dod i ben:30 munued

Enw: _utmc Diben: gweithio gyda _utmb i gyfrifo pan fyddwch chi'n cau eich porwr Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Enw: _utmz Diben: dweud wrthym sut wnaethoch chi gyrraedd food.gov.uk (er enghraifft o wefan arall neu drwy beiriant chwilio) Yn dod i ben: 6 mis

SiteImprove

Enw: nmstat Purpose: ystadegau am ddefnydd o'r wefan, er enghraifft pryd wnaethoch chi ymweld â'r wefan ddiwetha Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap Yn dod i ben: 1000 diwrnod ar ôl yr ymweliad diwethaf

Enw: AWSELB / AWSELBCOR Diben: wedi'i osod gan SiteImprove i bennu dilyniant ymweliadau tudalen defnyddiwr i ddeall teithiau defnyddiwr Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Cwcis ar wefannau rydym ni'n darparu dolenni iddyn nhw

Gall gwefannau a gwasanaethau eraill yr ydym ni’n rhannu dolenni iddyn nhw osod cwcis ychwanegol ac, os felly, bydd ganddynt eu polisi cwcis eu hunain. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau eraill y llywodraeth a gwefannau cyfryngau cymdeithasu fel Facebook neu Twitter.