Cofrestru ar gyfer MyHACCP

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddatblygu system rheoli diogelwch bwyd yn seiliedig ar egwyddorion HACCP.
Caniateir bylchau. Ni chaniateir atalnodi heblaw am atalnodau llawn, cysylltnodau, collnodau a thanlinellau (underscores).
Cyfeiriad e-bost dilys. Bydd unrhyw e-byst o'r system yn cael eu hanfon i'r cyfeiriad hwn. Nid yw'r cyfeiriad e-bost yn gyhoeddus. Bydd yn cael ei ddefnyddio os hoffech gael cyfrinair newydd neu gael newyddion penodol a hysbysiadau drwy e-bost.

Manylion y busnes

Defnyddiwch y ddau gymeriad cyntaf o god post eich busnes e.e. os mai "WC2B 6NH" yw eich cod post, defnyddiwch "WC".
Rhowch enw'r busnes. Dim ond ar dudalen flaen eich astudiaeth MyHACCP y bydd hyn yn ymddangos.

Iaith

Dyma'r iaith sydd wedi'i rhagosod ar eich cyfrif ar gyfer defnyddio MyHACCP a derbyn e-byst o'r wefan. Mae modd dewis iaith wahanol.