Cam Paratoi E: Disgrifio’r cynnyrch

Datganiad

Yma, mae angen rhoi disgrifiad llawn o’r cynnyrch neu’r cynnyrch ar ei hanner. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall y peryglon sydd ynghlwm wrth y cynnyrch/y broses a’r hyn yr ydych yn dibynnu arno i sicrhau bod y cynnyrch yn ddiogel.

Sut i gyflawni’r cam hwn

Mae’r cam hwn yn hollbwysig i sicrhau bod modd pennu a dadansoddi peryglon yn llwyddiannus (Egwyddor 1.1).

Dylech ddiffinio’r cynnyrch yn nhermau:

Paramedr

Enghreifftiau

Cyfansoddiad

Rysáit, deunyddiau crai/cynhwysion a’u tarddiad 

Strwythur

Aw, pH, emwlsiwn, gel, hylif

Prosesu

A yw’r cynnyrch wedi’i gynhesu ac, os felly, i ba raddau (e.e. ei basteureiddio). Rhowch fanylion unrhyw ddulliau cadw eraill fel halltu, mygu

System becynnu

Pecynnu aseptig, poteli gwydr, pecynnu dan wactod 

Storio

Cadw’r cynnyrch wedi’i rewi, storio’r cynnyrch ar dymheredd yr ystafell 

Amodau dosbarthu

A gaiff y cynnyrch ei ddosbarthu wedi’i rewi, wedi’i oeri neu ar dymheredd yr ystafell?

Oes silff ofynnol o dan yr amodau a amlinellwyd

Dyddiad "defnyddio erbyn" neu "ar ei orau cyn" 

Cyfarwyddiadau ynghylch defnyddio’r cynnyrch

Meddyliwch am y cyfarwyddiadau ynghylch storio, trin a thrafod a choginio’r cynnyrch

Camddefnyddio’r cynnyrch

Mae angen i chi ystyried y posibilrwydd y gallai’r cynnyrch gael ei gamddefnyddio.

Er enghraifft, gallai cynnyrch gael ei gamddefnyddio pe bai rhywun yn ei fwyta cyn ei goginio, yn storio’r cynnyrch yn groes i’r bwriad e.e. rhewi cynnyrch y dylid ei gadw’n oer/ar dymheredd yr ystafell i’w fwyta’n ddiweddarach, cadw cynnyrch am gyfnod hir gan gredu y gallai’r cynnyrch wella dros gyfnod, gadael bwydydd oer ar dymheredd uwch am gyfnodau hir ar ôl eu prynu.

Drwy ystyried sut y gallai’r cynnyrch gael ei gamddefnyddio, bydd modd i chi baratoi cyfarwyddiadau ynghylch sut i’w ddefnyddio er mwyn diogelu defnyddwyr yn well.