Cam Paratoi B: Cael ymrwymiad gan y rheolwyr

Beth yw ystyr hyn?

Mae’r cam hwn yn trafod ymrwymiad y rheolwyr i astudiaeth HACCP barhaus.

Busnes bach neu fusnes mawr

Mewn busnes bach, y Rheolwr yw’r Arweinydd HACCP yn aml. Yn yr achos hwn, mae’n gyfrifol am sicrhau ei fod yn ymrwymo i astudiaeth HACCP barhaus.

Mewn busnes mwy, Rheolwr y Tîm HACCP sy’n aml yn gyfrifol am sicrhau bod rheolwyr y busnes yn ymrwymo i ddarparu’r adnoddau angenrheidiol i gyflawni astudiaeth HACCP barhaus.

Sut i gyflawni’r cam hwn

Cyn bod modd dechrau ar unrhyw astudiaeth HACCP, rhaid i’r rheolwyr ymrwymo i ddarparu’r adnoddau angenrheidiol i gwblhau’r astudiaeth, ei rhoi ar waith a’i chynnal. I gyflawni astudiaeth HACCP yn effeithiol, rhaid cael ymrwymiad llwyr gan y rheolwyr.

Dyma rai enghreifftiau o’r adnoddau sy’n angenrheidiol:

  • Staff i gyflawni'r astudiaeth HACCP

Hyd yn oed ar gyfer cynnyrch elfennol iawn sy’n cynnwys cynhwysion isel eu risg, bydd angen neilltuo amser i gyflawni’r astudiaeth HACCP. Bydd hyn yn talu ar ei ganfed drwy sicrhau bod eich cynnyrch yn ddiogel a bod modd i chi ddangos mwy o ddiwydrwydd os bydd problem yn codi. Mae’n bwysig bod yr holl staff sy’n rhan o’r astudiaeth HACCP yn gwybod bod y dull HACCP o fynd i’r afael â diogelwch bwyd yn ddull parhaus.

  • Amser i’r aelodau staff ymchwilio i brif feysydd yr astudiaeth HACCP (e.e. peryglon posibl yng nghamau’r broses)
  • Mynd i gyfarfodydd (os oes digon o staff)
  • Hyfforddi staff
  • Prynu cyfarpar os oes angen

Rhaid cael ymrwymiad parhaus. Bydd angen adolygu’r rheolaethau sy’n seiliedig ar egwyddorion HACCP yn barhaus i sicrhau bod unrhyw newidiadau i’r cynnyrch, y broses neu’r dechnoleg yn cael eu hystyried. Rhaid eu diweddaru’n rheolaidd.