Gallwch fewngofnodi naill ai â'ch enw defnyddiwr neu'ch cyfeiriad e-bost.
Mae'n rhaid i'r cyfrinair gyfateb yn union, gan gynnwys priflythrennau.