Porwyr priodol

Mae modd defnyddio gwefan MyHACCP ar bob un o’r prif borwyr gwe. Mae crynodeb o lefelau’r gefnogaeth ar gyfer porwyr gwahanol isod.

Crynodeb

Mae modd defnyddio MyHACCP yn llawn ar:

  • Gyfrifiaduron a gliniaduron sy'n defnyddio'r fersiynau diweddaraf o Chrome a Firefox, yn ogystal ag Internet Explorer 9+
  • Tabledi: Mobile Safari ar iOS 6+, Google Chrome ar Android 4.x

Gellir defnyddio MyHACCP i ryw raddau ar:

  • Internet Explorer 6
  • Mobile Safari ar iOS 5
  • Porwr Android ar Android 2.3
  • Blackberry 6+

Cyfrifiaduron

System weithredu

Porwr

Cefnogaeth

Windows

Internet Explorer 7+

Gweithio’n llawn

 

Internet Explorer 6

Gweithio i ryw raddau

 

Google Chrome (fersiwn ddiweddaraf)

Gweithio’n llawn

 

Mozilla Firefox (fersiwn ddiweddaraf)

Gweithio’n llawn

Mac OS X

Safari 7

Gweithio’n llawn

 

Google Chrome (fersiwn ddiweddaraf)

Gweithio’n llawn

 

Mozilla Firefox (fersiwn ddiweddaraf)

Gweithio’n llawn

Dyfeisiadau â sgriniau bychain

Tabledi (nid ffonau symudol)

System weithredu

Fersiwn

Porwr

Cefnogaeth

iOS

7

Mobile Safari

Gweithio’n llawn

iOS

6

Mobile Safari

Gweithio’n llawn

iOS

5

Mobile Safari

Gweithio i ryw raddau

Android

4.x

Google Chrome

Gweithio’n llawn

Android

2.3

Android Browser

Gweithio i ryw raddau

BlackBerry

6+

 

Gweithio i ryw raddau