Polisïau’r wefan

Mae’r adran hon yn rhoi cyngor ar sut i elwa’n llawn o wefan MyHACCP, yn ogystal â chyngor ar osodiadau porwr a gwybodaeth am safonau hygyrchedd.

Gosodiadau sgrin

Mae’r wefan wedi’i dylunio i fod yn glir ac yn hawdd ei darllen. Dylai’r wefan weithio ar unrhyw fanylder sgrin, ond bydd y wefan yn gweithio orau ar fanylder o 1024 x 768 picsel.

Porwyr

Dylai MyHACCP weithio ar unrhyw gyfrifiadur sy’n defnyddio’r prif borwyr gwe, er enghraifft Mozilla Firefox, Google Chrome neu Internet Explorer. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw broblemau o ran defnyddio’r wefan gyda’ch porwr.

Porwyr priodol

Fformatau ffeil ac ategion (plugins)

Mae rhai elfennau o’r wefan wedi’i gwella drwy ddefnyddio ategion (caiff ategion eu hychwanegu at eich porwr gwe fel bod modd i ddefnyddwyr weld ffeiliau HTML ansafonol). Dylai’r porwr gwe eich rhybuddio bod gofyn i chi lawrlwytho ategyn os oes angen un, ac argymell gwefan briodol i’w lawrlwytho.

Mae’r wefan yn defnyddio’r mathau canlynol o ffeiliau:

HTML (Hypertext Markup Language)
HTML yw’r fformat sylfaenol a ddefnyddir ar y rhyngrwyd. Mae’r dudalen hon mewn fformat HTML. Ein polisi yw sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosibl ar gael yn y fformat hwn. Weithiau, gallai data fod ar gael mewn fformatau eraill, ac mae crynodeb ohonynt isod.

PDF (Portable Document Format)
Mae modd argraffu dogfennau PDF yn llawn ac maent yn cael eu defnyddio i lawrlwytho ac argraffu dogfennau mawr o’r wefan. Bydd angen copi o Adobe Acrobat Reader i’w darllen, sydd ar gael yn rhad ac am ddim.

Lawrlwytho Adobe Reader

Mae gwefan Adobe yn rhoi gwybodaeth am ddefnyddio nodweddion PDF hygyrch.
Hygyrchedd Adobe Reader

Os ydych yn cael trafferth yn agor dogfennau .pdf yn eich porwr gwe, gallwch lawrlwytho’r ffeiliau i’ch cyfrifiadur.

Os hoffech lawrlwytho’r ffeil, dilynwch y broses hon:

  • rhowch eich cyrchwr dros y ddolen
  • cliciwch fotwm de eich llygoden
  • cliciwch ar "save target as" o’r ddewislen
  • dewiswch leoliad ar eich cyfrifiadur i arbed y ffeil
  • cliciwch ar "save"

Gallwch bellach agor y ddogfen mewn Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur.

Delweddau

Hawlfraint © 2014 Asiantaeth Safonau Bwyd a’i thrwyddedwyr. Pob hawl wedi’i neilltuo.

Cysylltwch â thîm y we

Anfonwch e-bost at webmaster@foodstandards.gsi.gov.uk