Diweddariadau

21 Hydref 2015

Diweddaru MyHACCP

Nodwch:

Rydym wedi diweddaru MyHACCP. 

Gallwch bellach:

  • roi enw'r busnes. Bydd yr enw yn ymddangos ar dudalen flaen y ddogfen derfynol sy'n cael ei lawrlwytho
  • cynnwys manylion unrhyw ddogfennau ategol yng Ngham Paratoi C.2
  • lanlwytho diagram llif mewn fformat PDF yn ogystal â lluniau JPEG neu PNG. Bydd diagramau llif sy'n cael eu lanlwytho yn ymddangos yn nogfen derfynol eich astudiaeth HACCP, a hynny yn Atodiad A
  • copïo astudiaeth flaenorol i greu astudiaeth newydd
  • darllen neu lawrlwytho canllawiau mewn fformat PDF
  • dewis "Cymraeg" neu "English" fel iaith